SECDE

By    Hüsnü Köktürk    power-supply-for-ssb-transmitter    husnu66tr@yahoo.com

Yurdumuzda kılınan namazlar çoğunlukla usulune uygun olmakla beraber gözden kaçan az sayıda hatalar da yok değil. Bunların birisi secde de yapılan hatalardır. Genellikle bütün Türkiye’de secdelerin çok kısa tutulduğuna şahit oluyoruz. Kıyam’ı oldukça uzun tutan imam nedense secdeleri çabucacık geçiştirir. Böyle yapmayın secdelerin hakkını verin dendiğinde, cemaatı usandırmamaktan bahsederler.. Cemaatı usandıran secdeler midir yoksa başka şeyler mi? 16 rekat namaz ve bir uzunca hutbesi bulunan cuma namazında cemaatı usandıran sadece cumanın iki rekat farzındaki secdeler midir?

Resûlu Ekremin namazı gerektiğinde kısa tuttuğu doğrudur. Fakat bu kısa tutuşu sadece namazın secdelerinde aramak doğru olmasa gerek Hadis-i şerifte Resul-u ekremin namazı hafif tuttuğu yerin, secde değil de kıraat olduğunu görüyoruz. Secdeler farz’dır. Bu nedenle doğru olarak yapılmaları gerekir. Hadis ansiklopedisi 6285 nolu hadis-i şerif.

«Ben namazda çocuk ağlaması işitir, bunun üzerine kıraatimi kısa tutardım»

إنَّني َلأسْمَعُ بُكاء َ الصَّبِيِّ فَأ تَجَوَّزُ فيِ ال صَّلاَةِ - في الزوائ د Hadis-i şeriften kadınların da camiye küçük çocukları ile beraber gittiklerin anlıyoruz. Ayrıca kısa tutulan namazın secdeleri değil sadece kıraatidir, buraya dikkat etmek lazım.

Rükû ve sücut miktarı:

Bu miktar tesbih sayısı ile belirtilmiştir. Farz olanı secde denilebilecek kadar bu vaziyette durmaktır. Sünnet miktarının en azı ise secdede en az üç kere aşağıdaki tesbihatı okumaktır. Tesbihatın ortası beş, iyisi ise yedi tesbihtir

سُبْحا َنَ رَبَّيَ اْلا َعْلى

Ancak bu tesbihleri, kimileri çok süratli okuyarak secde zamanını normalin çok altına düşürebiliyorlar. Tek başına namaz kılan daha çok tesbihte bulunabilir. Efdaldir.

Tesbihin üçten az yapılması ise tenzihen mekruhtur..

Secde namazın en mühim bir rüknüdür. Hadis-i Şerif'de “ Kulun rabbine en yakın olduğu hal, secdeye varmış olduğu haldir. Artık secdede duayı çokça yapınız”.

اَقْرَبُ مَا يَكُونُ اْلع َبْدُ مِنْ َرِّب ِهِ وَ هُوَ سَاجِ دٌ فَاكْثُروُا ف يهِ مِنَ ا لدُّعا َءِ Canan 6/13. Hanefi mezhebinde Kuranı kerimden alınmış belirli dua ayetleri, ve hadislerde geçen bazı dualar son tahiyyatta yapılır. Secdede ve rukûda değil.

Ashaptan Enes İbn Malik,(ra) Ömer İbn Abdülaziz-i kasdederek, namazı resulu ekremin namazına bu derece benzeyen bir başka gencin arkasında namaz kılmadım demiştir Rükusunda 10 tesbihat secdesinde ise o kadar tesbihat yapıyordu.

Maverdi : rükû ve secdelerin mükemmel olması için tesbihin ortası 5, fazlası ise 9-11 olması lazım geldiğini söyler..

Tirmizi: İmamın 5 kere tesbihatta bulunması müstehaptır. (Hadis-i Şerif) Rukû ve secdeden. doğrulduğunda bel tam doğru hal alacaktır. Bu tam doğrulmaya Tuma’nîne ismi veriliyor. Arapların namazların Tuma’nîn lerinde epey beklediklerini görüyoruz

Tatfif: Namazda rükünlerin hakkını vermeme namazı eksik kılma demektir Hadis-i Şerif: …..Hırsızlığın en kötösü de namazını çalmaktır:

َوأسْو َأُالسِّرْقَةِ الَّذِى يُسْرِق ُ صَلاتَهُ     Ya resulullah kişi namazını nasıl çalar.?

لاَ يُت ِمُّ رُكوُعَهاَ وَ لاَ سُجوُدَ هاَ     “Rukûsunu ve secdelerini tamamlamaz.

       Huzeyfe namazını gelişigüzel kılan bir adam görüyor ve adama 40 yıllık namazın boşa gitmiş, Kişi namazını hafif kılar ama buna rağmen, tam kılar, güzel kılar demiştir. Buharî, ezan, Canan 2587 nolu hadis.

  Secdeler arasında hiç fasıla vermeyen, secdeleri çabucak peş peşe yapan kimseler hakkında Abdurrahman İbnu Şibl in rivayeti: “ Resûlullah karga gagalamasından, vahşi hayvanlar gibi kolları yaymaktan, kişinin mescitte deve gibi mekan tutmasından nehyetti.” Ebu Dâvut-Nesâî.. Canan:2588

  رَسُ ولُ اللهِ عَن ْ نَقْرَة ِ الْغُرَب ِو َافْتَرا َشِاسَّبُعِ، نَهىَ

   و َاَن ْ يُوَطِّن َالرّ َجُلُ باِْلمَ كَانِا لَّذِى في ا لْمَسْجِد ِكَما َي ُوَطِّنُ الْبَع ِيرُ  

  Hadis-i şerifte beyan buyurulduğu üzere az sayıdada olsa bazı zevatın mescitlerde kendileri için özel yer tahsis ettikleri ve burası benim yerim diyerek başkalarını oraya oturtmak istemedikleri görülebiliyor. Bu yer seçme işini hayvanlardan develer yapmakta imiş.

  Tadîl-i erkân : Rükunların doğru yapılması demek olup Henefilerde vaciptir. Bilhassa rukûda ve sucutta süphanellah miktarı azaların hareketten sükun bulmasıdır.

  Secde : Secde namazın şartlarındandır. Secdede burun ve alın yere konacaktır. Alnın çoğunu secdelemek vacip, bir kısmını secdelemek ise en azından şarttır.

  El ve dizler (enaz biri) yere konacak, sağ ayağın parmak uclarından bir miktarı yere değecek. Muhaşşî, El ve ayak parmaklarının üstü yere konunca secde caiz olmaz der. Hanefilerde muhtelifun-fih kerahatle caizdir. Nimetül islam 174. Dipnot madde 4. Secdede alın ve burun ikisi beraber yere değecektir.

  Secde iki tanedir bir secde kifayet etmez.İki secde arasında celse farzdır, celsenin kemali ise vaciptir.

  Tahiyyatta okunabilecek bazı dua ayetleri (Dua niyetiyle okunacak)

1-رَبَّ ناَ لاَ تُزِغْ قُ لوُبَناَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنا َ وَ هَبْ لَناَ مِ نْ لَدُنْكَ رَحْ مَةً اِنَّك اَنْ تَ الْوَهَّابُ

-رَبَّن اَ اتِناَ في الدّ ُنْياَ حَسَنَةً وَ فىِاْلآخِرَة ِ حَسَنَةً وَ قِن اَ عَزاَبَ النّا َرِ . 2

3-رَبَّن اَاغْفِرْلى وَ ل ِواَلِدَيَّ وَ ل ِلْمُؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقوُمُ ا لْحِساَبُ.

4-رَبَّن اَ اتِناَ مِنْ لَ دُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّْ لَناَ م ِنْ اَمْرِناَ رَ شَداً.|

ANA SAYFA--MAIN PAGE

Copyright © Hüsnü Köktürk NAMAZLARDA SECDE Secdede yapılan hatalar