By  Hüsnü Köktürk   TA6CAA   husnu66tr@yahoo.com

 Hüsnü Köktürk's ün radio receivers  radyo devreleri

By     HÜSNÜ KÖKTÜRK       TB6CAA   husnu66tr@yahoo.com      1v2-hearing-aid     

  51- http://sites.ecosse.net/ Vac.Repairs/vhf / page1.jpg           40-110mhz a.m--f.m reflex 2 HF transistöralıcı cihaz

 http://sites.ecosse.net/ Vac.Repairs/vhf / page2.jpg     Şema sahifesi    2XBF167 ses katı ise üç transistörlü

  http://www.radioconstructors.info/sdh/vhf/page3.jpg page3.jpg        Alıcı kutusunun yapımı anlatılıyor

  http://www.radioconstructors.info/sdh/vhf/page4.jpg page4.jpg       Alıcı parça list ve değerleri     

52-   http://sites.ecosse.net/Vac.Repairs/jubilee/page1.jpg  The JUBILEE  REFLEX  AM  AND VHF  AM-FM RECEIVER

  http://www.radioconstructors.info/sdh/jubilee / page2.jpg       REFLEX AM AND VHF FM PORTABLE.

http://www.radioconstructors.info/sdh/jubilee/page3.jpg            page 3 part list

53-  http://freespace.virgin.net/spontaflex.reflex/band2/ page1.jpg    

           BAND II PORTABLE VHF FM latest version,400mw ses

  http://freespace.virgin.net /spontaflex.reflex/band2/ page2.jpg    BAND II PORTABLE VHF FM latest version, 400mw ses

54 - http://sites. ecosse.net/Vac.Repairs/ simplefm/ page1.jpg      VHF FM tuner 1997

55- http://www.jbgizmo.com/ page23.html                       VHF 1 Tracking Receiver

Alıcı esasen FM bip bip yani tracki ng transmitterleri almak için düzenlenmiş ama Air craft band 1  107-135 arasını alıyor. Ses IC LM386. 9 volt superregenerative alıcı.İstasyonları 100 mil uzaktan bile alabiliyormuş. Güçlü FM istasyonlarına denk gelinirse anteni kısmak veya verimi kısmanız gerekiyormuş. Alıcı çalışıyorsa ku laklıktan hışırtı sesi gelecektir. C1 ince ayar trimmeri.

 56-- http://www.uashem.com/pageid-416.html         

 Kısa dalga alıcı Short vawe receiver. ECONOMY SHORTWAVE RECEIVER Anlaşılması güç bir şema, Q1 10n ile şasilenmiş. Giriş emiterden yapılıyor desek, ama emiter 2000p ile şasili. Yorum size ait, özür ve de sorry. Ses manyetik kulaklık la q3 kollektöründen alınmış. Yazının orijinal kaynağını bulamadık, ben de uashemden buraya aktardım, ortalıkta yazının metni de yok.  

57- http://members. fortunecity. com /drg45nzp/philmore.html 

       9v üç transistor portatif alıcı tree portable receiver  

58- http://www.qsl.net/wb3gck/pips qk.gif  NA5N shortwave 2n2222+lm386 4.9--10.3 MHz anten 20 foot

59-  http://www.techlib.com/area_50/ pilarsprojects.htm     Super-regenerative Air Band Radio- Pilar Ortega-

Varicap  diyotlu regenerative alıcı. Bu bir yenilik, tecrübelerimden anladım ki regen alıcıyı dar band -narrow band-- FM  alıcısı olara kullanıyorsanız, varyabl kondansatör ayarı malesef kritik olabiliyor.  1mm lik alan içerisinde ayar yapabilmelisiniz. Aksi halde  ikinci bir "easy tune" ayar kondansatörüne ihtiyacınız olacak. Burada varyabl yerine pot kullanılması bir kolaylık oluyor. Yazar D diyotunun markasını bilmiyor.  Siz BV409 kullanabilirsiniz diyor. VHF katında BF199 kullanmış, siz 2N2369 kullanabilirsiniz diyor. Alıcı  AM air havacı bandı  için hazırlanmış. L=4 tur çap 4mm  tel çapı 0.8mm.  http://www.techlib.com/Karen/airband1.gif

60- http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tipy/Porto1.gif  

 800-3300 Mc arasında çaışabilen superregenerative alıcı verici devresi. Osilator devresini yapabilen herhalde sürpriz istasyonları dinlemeye muvaffak olur, kimbilir

61-           A BIPOLAR REGENERATIVE RECEIVER, A REFLEX AM RECEIVER     solid state grid-leat detector

         publicacion3.htmhttp://sipan.inictel.gob.pe/internet/rvargas/publicacion3.htm

Reflex tip, olletör sinyali  1N34 diyotu ile doğrultulduktan sonra yeniden başa gönderiliyor., ancak Neden AC126 transistörünün beysinde hİç direnç yok,  yoksa geresiz mi?

62- http://members.tripod.com/ baec/JUNE98 /radio.htm            BC109 bir transistor, antenli, acemi işi, reaksiyonlu

63- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver1.htm    

 for lockal broadcast. Lokal demişiz ama ininın ki haksızlık, bu alıcı lokal değil, dış şehirlerden istasyonları ferit çubuk antenle alabilecek kabiliyette. Uzun orta ...marine için.

64- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver2.htm    

  Kısa da dalgayı da alabilecek kabiliyette bir TRF alıcı, esasen yarı reaksiyonlu, zira reatsiyon bir miktar ikinci transistör de var.   Bu alıcının birinci sınıf yapılabilmesi ilave bir ticler bobini ile mümkün.      

65- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver3.htm               1ik direnç yerine rfc konursa geri beslenim regen yapılmış

 olur.Get regen, by using rfc instead of 1k resistor

66-- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ Receiver4.htm               Watch receiver5. Soon it will come receiver6 Look at

figure 1 not 2. No need an external antenna for lockal broadcast.

67- http://www.geocities.ws/husnu66tr /receiver5.htm                 Perfect for LW MW also short wave.

Better than most superheterodiyn receivers. Not regen nor reflex, only a perfect TRF. Sensitive and selectivity. No need an external antenna. You can hear all DX broadcast without an antenna. Quality and loud sounds. It will come receiver6. Pek çok süperhetorodin alıcılardan daha iyi, receiver6 sadece çizim bekliyor. Ses kalitesi yüksek

68- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver6.htm                 Perfect for LW MW also short wave. Better than most

 superheterodiyn receivers. Not regen nor reflex, only a perfect TRF. Sensitive and selectivity. No need an external antenna. You can hear all DX broadcast without an antenna. Quality and loud sounds. Pek çok süperhetorodin alıcılardan daha iyi. Ses kalitesi yüksek. 5 kilo pot bir yönde zayıf istasyonları kuvvetlendirir diğer yönde güçlü istasyonları zayıflatır. Regen değil, sadece an ten transistorlarına giren volt miktarını değiştiriyor

69- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver7.htm      Receiver7 TRF alıcıların süperheterodin alıcıları geride

 bırakabileceklerine ait bir örnek, Anadolunun ortasında gündüz Arap ve türk orta dalga istasyonlarını duyabiliceğiniz bir TRF alıcı, regen de değil, reaksiyonlu da değil.

70-http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver8.htm      Receiver8 TRF alıcıların süperheterodin alıcıları geride

 bırakabileceklerine ait bir örnek, Anadolunun ortasında gündüz Arap ve türk orta dalga istasyonlarını duyabiliceğiniz bir TRF alıcı, regen de değil, reaksiyonlu da değil.

71- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver9.htm  

 Toroid uygulamasına geçilyor. Toroid tur sayısı hakkında bilgi verliyor, burada önerilen sekonder tur sayısının düşük olması, iyi ki bu yazıları silmedik, isabet olmuş, alıcının son versiyonlarında tor, 4 turdan üç tura iniyor ve sekonder sarım adedi artıyor,  bu versiyon ise ortadan kalmış oluyor. Kakmamalı

72- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receiver10.htm     

73- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers/receiver11.htm     

74- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver12.htm     

75- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receivers/Receiver13.htm      LW-MW-Marina-SW-VHF-UHF all band trf receiver,

 only one gang, one tuned receiver. No oscillating transistor, pure trf, very sensitive receiver that easy to get 88-108 FM band, by using only 20cm wire antenna. Use this receiver as a sensitive UKW bug detector. FM band dinleyebileceğiniz trf direkt direk alıcı. 

76- http://www.geocities.ws/husnu66tr/receiver14.htm      Homebrew VHF-UHF RECEIVER   el yapısı TV alıcısı

77- http://www.geocities.ws/husnu66tr/rteceivers/ receiver531.htm  

    TB6CAA dan seçme derleme regen, TRF, reaksiyonlu, direct alıcı

78- http://www.geocities.ws/husnu66tr/ receivers.htm   Hüsnü Köktürk's radyo receivers radyo devreleri

79-http://www.techlib.com /electronics/ reflex.htm        Bir transistorlu hoperlolu alıcı(benzer bir devre ecosse.net te

de var)Loop anteni alıcının çerçevesi içinde.Son 3 transistorlüsü yapılmaya değer. Hep direk kuplajlı

80- http://sm0vpo.com/rx/reflex_rx.htm              Diyotlar konmuş, bunlar ses şiddetini artırıyorlar.

81-    http://www.geocities.ws/husnu66tr/reflex-tv.htm        BF981 regenerative  reflex TV alıcı

 

82- http://homepage.tinet.ie/ ~ei9gq/regen.html           One transistor-regen. BF981 gibi çift girişli,

 dual gate.Have kuplajlı, bobinler nüvesiz.Regen kaba ayarı 1k pot ile ve ince ayar ise 10k pot ile yapılıyor. Osilasyon kritik durumunun altında ve üstünde  gezerek AM CW SSB inleyebilirsiniz. Alıcının zararlı radrasyonu 1  mw ve altındadır. 15 mc nin yukarısı alışlar için 560 piko yu 220 ye indirmelisin

 

 83- http://www.techlib.com /electronics/regen.html                           Kısa dalga regen transistor 2N2222 pot ve varyabl var

84- http://sm0vpo.com/rx/regenrx.htm regenrx.htm               Kollektor voltaj ayarı reaksion 10k pot ile yapılmış, Portatif

85- http://www.electronics-tutorials.com/receivers/regen-radio-receiver.htm

1k pot and Q1 provide selectivity shortwave kısa dalga Q2 is an Armstrong regenerative detector

86-    http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/tipy/REGENERATIVE%20RECEIVER%20FOR%206%20TO%2017%20MHZ.JPG

 Short wave receiver 6-17 MHz. L3ile geri beslenim sağlandıktan sonra R6 ile regen yapılıyor. Yani çift ayarlı. Bobin tur sayısı altta resimde gözüküyor.2N4416 FET v AD745JN ses entegresi kullanılmış.                                                                      

87- http://www.swlink.net/~w5jh/regensch.jpg                 Regenerative Detector Sw Receiever 3.5-10 MHz aralık larını alan

bir regen alıcı. Adamcağız biraz uğraşmış gibi. Zira Q1 emiter direncini R3 LM396 nın 6 nolu ayağına bağlamış. Ayrıca anten ile fet arasını Q1 transistörü ile ayırması takdire şayan. Q2 yi zener ile beslemesi, C6 ile reaksiyon kontrolu + puanlardan.

88- http://www.njqrp.org/regen/ Regen%20Schematic.jpg        71'inci devreye LM386 ilave edilmiş ancak burada

 Q1 beys direnci 100k değil sadece 1k, acaba ikisi de mi doğru? İlaveten transistorların ayak bağlantıları da gösterilmiş bu da bu devrenin iyi bir devre olduğunun kanıtı oluyor. Teleskopik anten kullanabiliyorsunuz.  

89-     FM Radio Shack Special   aircraft am receiver.

http://www.somerset.net/arm/reprints/radio_shack_special/rss.html

 Tayyareci, uçak bandı alıcısı 118 MHz civarı

90- http://oernst.f5lvg.free.fr/dcrx/rx20/ rx20.html                 Direct conversion receiver  osilatorlu BF960 mosfet

91- htth://jap.hu/electronic/rf/ rx.gif               Sorry adress is broken see

  http://jap.hu/electronic/rf.html        Adres      27 MHz reflex alıcı devre. Bu tip alıcılarda ses gayet az olur.

Özel ses katı dizilişine dikkat ediniz.

92-  http://qrpkits.com/scoutregen.html

http://qrpkits.com/files/Scout_Regen_v1.2.1.pdf   2 band  3.5-11MHz  band1= 6-6 MHz  band2= 5-10MHz

9 volt batarya  30-80 metre regenerative radio  alıcısı.  İi vaüryabl kondansatör, 4 düğmeden oluşuyor. Anten ammplifikatörü 2N3904 FET  2N5485

93-    http://home.kpn.nl/dick-kleijer/set6.htm

 94- http://www.schematicmag.com/htm1/MONTHLY_FOLDE R/june_july_2006/Simple_AM_receiver.htm     Sorry broken link

900MHz basit AM ISM band alıcı. 902-928MHz arasını dinlemek için düzenlenmiş. Ses katında LM833 çip 100dB kazanç sağlıyor. www.intusoft. comda daha fazla bilgi bulunuyormuş

95-  http://circuit-zone.com/ediy_blog/245/Small-FM-Radio-Receiver.jpg  Ideal for a pocket Simple design  locally.FM Receiver

http://circuit-zone.com/index.php?cat=fm_radio_receivers

 Çıkış bir kulaklığı sürüyor. Devre 3.6v ila 4.5 volt arasında çalışıyor.he circuit works off a small 4.5 volt battery or two 3.6 volt Lithium button cells. Lokal FM alıcı. Son yıllarda keşfedilmiş bir alıcı türü . Fazla hassas ve çok istasyon alan türlerden değil, ancak acemi elektronikçilerin yapabilecekleri devreler cinsinden olabilir

96-                                spontaflex.reflex

              http://www.radioconstructors.info/sdh/sdh.html            This is an archive site. Bu site ecosse.net ile aynı gibi gözüküyor?

97-        http://jap.hu/electronic/sregrcvr.html                          for low-distance digital radio receiver

98-        http://cool386.tripod.com/6tr/srrx.html                       4 tr 3volt super regen FM receiver.

Yazar slope detection kulanmış. 1992 yapımı, 12 volt olduğu için daha sonra 62 nolu alıcıyı yapmış, adam bunu kutulara koymuş, Nisan 2003 te basılmış bu devre nerede basıldıysa, ödül de almış. FM VE AM ikisini de dinler. 60- 150 mc arasını alabilir.Q6 ya dikkat, bunu çoğu devrede göremezsiniz. quenching dedektör olarak iş görüyor.75 cm lik anten istiyor.

 99-     http://www.ke3ij.com/ superrgn.htm          FM aircraft am receiver. Tayyareci, uçak bandı alıcısı 118 MHz civarı

  http://www.flickr.com/photos/psychop/103585964/

100-     http://www.leradiodisophie.it/Superregen-01.html        Radio a cristallo e dintorni

Qne transistor FM superregen. BF244 fet kullanmış. Bu fet 450MHz ye kadar çalışabiliyormuş. Evet sadece bir adet fet. Ses yükselteç kullanmıyor. Piezo kristal kulaklıkla dinliyor. 88-108MHz arasını hedef seçmiş İtalyanca yazıldığı için fazla birşeyler söyleyemiyorum.

http://www.leradiodisophie.it//Immagini-3/Superregen-02.gif

 

 

101-   http://oernst.f5lvg.free.fr/rx/1v1/svi4fi4g.gif

102-  http://www.hanssummers.com/transistor.html        Kısa dalga 5-11mc reflex 1982 model biraz anten ister. 2N2584

103-      http://oak.cats.ohiou.edu/~weinfurt / thermoradio.htm               Termal tellerden yapılmış pil ile çalışan radyo

104-      http://www.mds975.co.uk/Content/ trfradios02.html             Kısa dalga regen alıcı. Regen

             http://www.mds975.co.uk/Images/trf8.jpeg

Kısa dalga alıcı. Reaksiyon L2 bobini ve 4k7 pot ile sağlanmış. Adam memnun, Türkiyenin sesi radyosunu dinlemiş. Girişte yine bir fet var. Ses amplifikatöru kullanmamış, üçüncü transistöre trafo aracılığı ile hoperlo bağlamış. Arka sahifede bir de bunun iki transistörlüsü var, adam buna TWO TRANSISTOR WONDER ismini vermiş. 30 MHz için L1 6 tur, 1.6 MHz için ise 50tur.

kontrolunu L2 bobini ve 4k7 pot yapıyor. Yazar bayağı emek vermiş L2 bobinini L1 üzerinde kayar şekilde  yapmanızda fayda var.

 Reaksiyonun olmadığı durumlarda L2 bobininin uçlarını ters çevirebilirsiniz.

  http://www.mds975.co.uk/Images/george_dobbs_trf_radio/ladybird_radio_49.jpg

      ANA SAYFA

  Copyright © Hüsnü Köktürk TB6CAA husnu66tr hobby regen direct regenerative reaksiyonlu radyo alıcı linkleri